Wordpress Themes

مصاحبه با رادیو سپهر، ۲۹ اوت ۲۰۱۳

در برنامه امروز، در باره دو مساله بحث شد: اوضاع جاری در سوریه و احتمال خطر دخالت نظامی غرب و ناتو و آمریکا به بهانه استفاده دولت سوریه از کاربرد گازهای سمی و ؛ موضوع “کنفرانس ملی کرد” و حواشی پیرامونی آن.

در مورد سوریه به این واقعیت باید اشاره کرد که علیرغم ظرفیت دولت بشار اسد برای احتمال دست داشتن در کاربرد سلاح شیمیائی، اما واقعیت ها دلیل بر این اند که گازهای سمی از جانب اپوزیسیون مورد حمایت غرب مورد استفاده قرار گرفته اند و “بهانه” حمله نظامی به سوریه این بار بسیار دست سازتر و ناشیانه تر از دروغ بزرگ دسترسی دولت بعث به سلاحهای کشتار جمعی است که دلیل زیر و رو کردن کل شیرازه مدنی جامعه عراق در پی بمباران و لشکر کشی دولت بوش در سال ۲۰۰۳ بود. ادامه مطلب را بخوانید »

مصاحبه با رادیو سپهر، ۲۲ اوت ۲۰۱۳

در برنامه امروز، پنجشنبه ۲۲ ماه اوت، اوضاع مصر، پس از قرق کردن فضای سیاسی توسط ارتش مصر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ارتش مصر با اعلام حکومت نظامی، و یورش بیرحمانه و بی ملاحظه به تظاهرات و تحصن هواداران مرسی و کشتار صدها نفر، در حقیقت با یک تیر دو نشان را هدف گرفت. سیبل ظاهرا “خطر” اسلامیست ها و اخوان المسلمین و نگرانی از حاکم شدن قوانین شرع بر مصر بود. اما، خطر واقعی تر تبدیل شدن شهرها و مراکز بزرگ کشور مصر به محل تصمیم گیری های سیاسی؛ و روند رو به رشد اعتماد به نفس مردم در رابطه با سلطه سیاسی و دولت و بنیانهای اساسی آن، ارتش، دادگاهها و بوروکراسی و میراثهای “اسلام” در این کشور “عربی” و “اسلامی” بود. ارتش مصر در پوشش دفاع از جنبش “تمرد”، و در دفاع ظاهری از “خیابان” در تصمیمی که بی شباهت به کودتاهای امثال ژنرال پینوشه نبود، کلا خیابان و مردم حاضر در صحنه آنها را مشمول حکومت نظامی کرد. سوال این است که آیا با توجه به کارنامه حکومت اسلام سیاسی در ایران و نمایش بی پرده ماهیت ضدانسانی جنبش ها و حرکات اسلامی در منطقه و جهان، جریان اسلامی در مصر و مشخصا اخوان المسلمین در موقعیتی هست که بتواند به یک پاتک اسلامی و براه انداختن نوعی جریان عملیات انتحاری دست بزند؟ این سیر تحول دور از انتظار است و به نظر میرسد که جریان اسلامی در مصر در یک پروسه طولانی تر و جنگ فرسایشی ارتش مصر، به تدریج در سیر رویدادها هضم میشوند. با اینحال این هنوز به این معنی نیست که ارتش مصر که در واقع مردم را بخاطر ساقط کردن حکومت حسنی مبارک مجازات کرده است و از آنها بخاطر تحرکات میدان تحریر انتقام میگیرد، قادر خواهد شد که میراث ها و “سنت باستانی” فراعنه و یا سنن “نوین” سادات و حسنی مبارک را احیا و ابقا کند. ارتش که خود فاکتور مهمی در اقتصاد مصر است، تا ایجاد امنیت لازم برای توریسم مصر و برقرار نمونه سوگلی دمکراسی نوع پینوشه ای و حکومت جونتاهای مورد حمایت غرب و آمریکا، و  حتی ایجاد نوعی از حکومت “اسلام معتدل” نوع ترکیه، بسیار فاصله دارد. طی این همه سال پس از دوران سیاه حاکمیت ژنرالها و کودتاچیان دست آموز سیا و ام. آی. ۶، هم مردم تغییر کرده اند و هم دوره ابهت و مقام ژاندارمی بورژوازی غرب و آمریکا سیر افول را طی کرده است. چشم انداز سلطه چکمه پوشان ارتش مصر، علیرغم بیرحمی و نمایش تانک و هلیکوپتر توپدار علیه مردم خیابان، و اعاده حیثیت از؛ و آزادی حسنی مبارک، چندان هم روشن و مطمئن نیست.

برای شنیدن برنامه امروز، لینک زیر را کلیک کنید:

 http://www.radiosepehr.se/interviews/2013/IrajFarzad130822.wma