Wordpress Themes

نسخه پی دی اف ضمیمه ۲ برگزیده آثار منصور حکمت

bargozideh-zamimeh-2.indd

توضیح بر نسخه پی دی اف ضمیمه ۲ برگزیده آثار منصور حکمت

 با این مجموعه، گردآوری تقریبا کلیه آثار  منصور حکمت که در زمان تنظیم این نسخه ( فوریه ۲۰۱۴) به صورت کتبی درآمده اند، تکمیل شده است. تاکنون سه مجلد: “برگزیده آثار”، “ضمیمه ۱ برگزیده آثار” و “برخی دست نوشته ها و آثار منتشر نشده منصور حکمت” در دسترس قرار گرفته اند که همگی توسط من گردآوری و ادیت شده اندو در سه جلد جداگانه  به شکل کتاب چاپی نیز انتشار یافته اند. در نسخه پی دی اف هر سه مجلد، اشتباهات متعددی برطرف شده اند و آثاری که به قلم و یا از زبان او نبوده اند، حذف شده اند.

 در مجموعه ضمیمه ۲، که بیش از هزار صفحه است، دیگر آثار مکتوب شده منصور حکمت گردآوری شده اند که بخشی از آن نیز به صورت کتاب چاپی و با عنوان “منتخب آثار منصور حکمت- ضمیمه ۲” انتشار یافته است.

 در متن ضمیمه ۲ برگزیده آثار، معادل تاریخ ها را به فارسی و یا میلادی وارد کرده ام و در داخل پرانتز در برابر اسم کوچک و یا نام تشکیلاتی افرادی که از آنها اسم برده شده است، اسامی کامل را   نوشته ام. در عین حال برخی اشتباهات تایپی در متون پیاده شده و یا برگرفته از سایت “آرشیو آثار منصور حکمت” را، تا جائی که متوجه شده ام، برطرف کرده ام. هر جا که زیر کلمات و یا جملاتی خط تاکید گذاشته ام، توضیح داده ام که از جانب من بوده است.

 منصور حکمت در یک طنز تلخ، در روزهای آخر زندگی اش، اطمینان داد که “پس از مرگ”، آثار او را بیشتر و با دقت و توجه بیشتری خواهند خواند و اساس “دیگاه” و “مکتب” کمونیسم کارگری را به روایت سخنگو و نماینده منحصر بفرد آن، باز خواهند شناخت. این نکات تکان دهنده را میتوانید با سخنان خود او، در همین مجموعه، در جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران- ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۰۱ بخوانید.

 منصور حکمت یک رزمنده شجاع ، انقلابی، خستگی ناپذیر و “relentless”  کمونیسم مارکس؛ و کاپیتال و تزهای فوئر باخ او بود و کماکان هست.

 به “برداشت” او از مارکس:

 هدف کمونیسم کارگری و فلسفه وجودی آن این است که میخواهد و “باید بخواهد” که پدیده بی اختیار شدن انسان را از بنیان ریشه کن کند.

با جملات زیبا و عمیق مستقیم خود او، جنبش کمونیسم کارگری:

 “میخواهد  زمان  و مکان و  وجود و  ماده   را از دست طبقه حاکمه بیرون بیاورد، مال همه باشد

   در دسترس قرار دادن مبانی این سیستم فکری و کمونیسم پراتیک، هدف اصلی من و در عین حال بنیان فلسفه زندگی سیاسی من است.

 ایرج فرزاد

نیمه اول فوریه۲۰۱۴

برای دسترسی به پی دی اف ضمیمه ۲ برگزیده آثار منصور حکمت اینجا را کلیک کنید

بخشی از سخنان منصور حکمت در جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران – ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۰۱

توضیح بر متن پیاده شده

این متن پیاده شده، مقابله و ادیت شده نوار اول از دو نوار سخنان منصور حکمت در جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران- ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۰۱- است. کیفیت صدا در نوار دوم بسیار پائین است. با اینحال نکات اساسی مورد نظر منصور حکمت در همین نوار اول طرح شده اند. چند نکته را لازم میدانم توضیح بدهم.

متن پیاده شده تایپ یک به یک کلمات و سخنان منصور حکمت نیستند. در مواردی جای فعل و فاعل را برای روان تر شدن متن کتبی تغییر داده ام و برخی کلمات را از لحن گفتاری به نوشتاری عوض کرده ام. عباراتی که تکراری بوده اند را یکبار مکتوب کرده ام.

در مواردی که به تشخیص من، منصور حکمت بر نکاتی تاکید دارد، زیر کلمات مربوطه خط تاکید کشیده ام. گیومه ها و پرانتزها را همگی من اضافه کرده ام.

این سخنان، که در واقع آخرین سخنان منصور حکمت در یک جلسه رسمی حزب کمونیست کارگری قبل از مرگ اوست، حاوی کلماتی کلیدی برای بازشناسی و بازخوانی سرنوشت حزب کمونیست کارگری و انشعابات و جدائی ها و اختلافات  و جنگ و دعواها بر سر میراث سیاسی “کمونیسم کارگری” و “حکمتیسم” اند.

باشد تا مبنای قضاوت دنیای بیرون، بر سخنان کسی باشد که تدوین کننده مبانی “کمونیسم کارگری” است و نام  حرفه ای سیاسی اش منصور “حکمت” است.

اصل فایل صوتی نیز به آخر این نوشته پیوست و قابل دسترس است.

 ایرج فرزاد

۵ فوریه ۲۰۱۴

ادامه مطلب را بخوانید »